יום חמישי, 28 במרץ 2013

הדיון סביב מדיניות החוץ של ונצואלה בעקבות המהפכה הבוליבריאנית


בקרב הציבור האדיר של מוקירי פועלו של הוגו צ'אבס, היו גם קולות של אנשי שמאל שהסתייגו במידה זו או אחרת ממדיניות החוץ של הנשיא המנוח ושל ונצואלה. ביקורת זהה נמתחה על בעלי הברית של ונצואלה, ראשית כל קובה ועמה בוליביה, אקואדור וניקרגואה.
bolivar-venezuela
פסל לזכרו של סימון בוליבר, כיכר בוליבר בקרקאס, ונצואלה (מקור)

דוגמה אופיינית לגישה כזאת התפרסמה במאמר בגיליון שוטף של כתב עת "ג'קובין". במאמר מאת פרופ' ג'פרי וובר שמסכם את כלל ההישגים של ה"צ'אביסמו" בצורה החיובית ביותר מוצאים אנו את הפסקה הבאה: "המורשת הבינלאומית של נשיא ונצואלה לחלקים של השמאל הוכתמה על ידי תמיכתו המבישה בקדאפי, אל-אסאד, אחמדינג'אד והמדינה הסינית".
כאמור וובר מציע לפסוח על היבט הזה של פועלו של צ'אבס כדי לעמוד על ההישגים האדירים שלו ושל שלטונו. וובר ורבים אחרים מציעים לסלוח לצ'אבס על הצד המביש בפוליטיקה שלו. אבל מי שעוקב ברצינות אחרי המדיניות הבינלאומית של צ'אבס ובעלי הברית שלו ישאל את עצמו שאלות נוקבות בנדון. האם יש הסבר מעמיק והגיוני לעמדות שלו ושל חבריו? ואם יש הסבר כזה מהו ומה ניתן ללמוד ממנו.

עקרונות המדיניות הבוליבריאנית

כל משטר מתקדם הנאבק על עצם קיומו מבקש לקדם עיקרון מרכזי אחד. מדובר בשלילה של  התערבות ארץ אחת בענייניה הפנימיים של זולתה. במציאות עקרון זה הנו בעל חשיבות עצומה לחלשים מול החזקים בקרב הקהילה הבינלאומית, וזאת במיוחד בשעת סכנה ממשית של התערבות על ידי הגורמים החזקים. שמירה על עקרון זה, וטיפוח השפעתו המעשית יכולים לקבוע מי ינצל כתוצאה של שמירת העקרון ומי יותקף כתוצאה של הפרתו.
האם קשה להבין שארץ כמו ונצואלה החיה בצל איומים בלתי פוסקים נגד עצמאותה מנתחת התפתחויות בינלאומיות דרך פריזמה זו? האם אין זאת חובתם הפוליטית והמוסרית של המנהיגים לשקול ולהעריך התפתחויות בינלאומיות לפי הקריטריון המרכזי? כאשר רואים ששרשרת אירועים מפלסת את הדרך להתערבות מבחוץ יש לארץ כמו ונצואלה אינטרס חיוני להתריע נגד סכנה כזאת. מה פסול בשיקול כזה?

יחסים מבוססים על שוויון ותועלת הדדית

העקרון השני הוא חישול יחסי גומלין בין ארצות על יסוד נורמות של שוויון ותועלת הדדית. מיד עם הגעתו לשלטון תתור כל מדינה מתקדמת את כל הגלובוס אחר ידידים על יסוד הנורמות האלה. הקמת קשרים כגון אלה נחוצה למדינה כדי להקטין ככל האפשר את סכנות הבדידות וחשיפה להתקפה. מימד חשוב לא פחות הנו עידוד מסחר וקידום צורות נוספות של שיתוף פעולה. טיפוח מימד זה חיוני כדי להתגבר על אתגרים אין ספור הנובעים מאחריות למשק הלאומי ולרווחת האזרחים.
לא יכולנו שלא לשים לב שוובר ביקר את הקשר של צ'אבס וונצואלה לסין. ברור ששיתוף פעולה עם סין (וגם עם איראן למעשה) אמור להשפיע רבות על יכולתו של העם בוונצואלה לבנות סוציאליזם. מכאן אך טבעי שההנהגה בחברה מהפכנית תיטה להעריך את כל הכוחות הפוליטיים לפי נכונותם לקיים יחסים הדדיים מועילים.
ברור למדי כי ההנהגה הפוליטית בקובה או בוונצואלה תסתייג באופן עקרוני מחברות המבוססות על קלריקליזם קיצוני (ע"ע איראן) או קידום נמרץ של הקפיטליזם (ע"ע סין). אנו מכירים רבים שהיו מייעצים לצ'אבס להימנע מקשרים עם איראן בגין משטרה הפנימי. אך אם אנחנו דנים בסוגיה האיראנית, עלינו להכיר בכך שאיראן נמצאת במאבק לחיים או למוות עם ההגמוניה האמריקאית. האם זה "אופורטוניזם" מצידו של צ'אבס כשהוא תומך באיראן כשהיא ניצבת מול הסכנה של סחיטה גרעינית על ידי ארצות הברית? ולאור זאת, האם עליו להימנע מלהיגרר לדיון בשאלות הפנימיות האיראניות?
ברור שצ'אבס והמדינאים של ארצות המהפכה הבוליבריאנית פועלים על בסיס היסוד הבא: אין הם מוכנים בכל תנאי להצטרף למערכה אימפריאליסטית נגד איראן. תוך כדי כך, הם מבטאים את עמדתם שהתוקפנות האימפריאליסטית אינה יכולה להיות הפתרון לקידום גמישות מחשבתית בתוך החברה האיראנית. ההנחה הרווחת בקרב הוגי דעות דמוקרטיים שוללת מכל וכל ניסיונות לתקן ולשפר חברות על ידי איומים מיריביהם האימפריאליסטיים. היפוכו של דבר הוא נכון. התקווה להעמקת הדמוקרטיה והרחבת זכויות העם תלויה בהגנה לאומית נגד התערבות זרה הפועלת תוך אינטרסים אנוכיים משלה. ניתן דוגמא נוספת. האם צ'אבס אמור להפנות את העורף למשטר הסיני בשם השמעת קול נגד המדיניות הסינית בטיבט?
יש מקום לגישה מעמיקה ורחבה יותר. וגישה זאת מחייבת את הכוחות המתקדמים הבינלאומיים שיש להם קשרים עם כוחות אופוזיציוניים בארצות ידידותיות להסביר להם ששום תנועת שחרור רצינית אינה יכולה לבנות את העתיד שלה על סמך סיוע מארצות הברית ובעלי בריתה וכי אוריינטציה כזאת היא נשיקת מוות. למצער, אשליות שאפשר "לנצל את ארצות הברית" למען האינטרסים שלהם ידחפו את הלוחמים המקומיים אל זרועות הריאקציה, והתפתחות זאת מוכרת לנו ממהלך הדברים בסוריה.

בניית אמון

מאחר שאין נוסחה מושלמת לפתרון ניגודים כגון אלה, תמיד יהיו מקרים קשים או גבוליים, ועמם בעיות מוסריות. בוודאי שיהיו מקרים שבהם ירצו הכוחות האנטי-אימפריאליסטיים המתקדמים לחלוק את הביקורת שלהם עם בעלי הברית שלהם, ומקרים שבהם צד אחד ירצה לכפות הסדרים שרירותיים על השני. יהיו מקרים כאשר הצד המהפכני כן יצטרך להצטייד בסבלנות ולחיות יחד עם קונפליקטים וגישות שונות. אך הניסיון מראה שבסופו של דבר רק פרספקטיבה של מאבק משותף יכולה להתגבר על קשיים ומכשולים. העיקר כאן הוא ההבנה שאין שום קשר משמעותי במישור הבינלאומי שאינו קשור למאבק המעמדי נגד אימפריאליזם ושיקול זה הוא מכריע.
וובר גם מודאג מתמיכתו של צ'אבס בקדאפי ובאסד. עמדתו של צ'אבס בעניין זה התבססה על ההנחה ש"הכוחות המהפכניים" נגד קדאפי ומדיניותם היוו הקדמה חד משמעית להתערבות זרה. האם יש משהו מוזר בכך שוונצואלה, שהיא עצמה חיה בצל של סכנת התערבות האמריקאית, תהיה מודאגת לגבי "שינוי המשטר" על ידי התערבות כזו?
ישנם אנשים כנים הקובעים שיש לכוחות האופוזיציוניים בארצות כמו לוב וסוריה זכויות טבעיות להתמרד ולהילחם נגד משטרים דכאניים. אך יש בזאת תמימות, והתעלמות מכך שהאופוזיציה למשטרים הדכאניים האלה חייבת לקבוע את האסטרטגיה שלה. האם האופוזיציה לוחמת למען רפורמה ומאבק המוני, או האם להבדיל, האופוזיציה כבר בראשית הדרך שואפת לבנות בלוק עם הכוחות האימפריאליסטיים? הרי ידוע לנו, שבמקומות שהיו כוחות לגיטימיים נגד התערבות זרה הם התריעו נגד האופציה של מיליטריזציה של המאבק, אשר דחפה את כל התנועה למסלול הפרו-אימפריאליסטי. גם כוחות אופוזיציוניים שמאליים וכנים אינם יכולים להתעלם מהתקדים של "שינוי משטר", ואסור להיגרר אחרי הנהגה "לאומית" שמבססת את הפרספקטיבה של המרד על שיתוף פעולה עם אימפריאליזם.

ערכים ליברליים ומציאות של דיכוי

הפוליטיקה כרוכה בהיערכויות משתנות ומפתיעות. הרצון הכן לתמוך בתמורות מהפכניות מחייב בדיקה מתמדת של התפתחויות חדשות ובריתות מתחלפות. במקום להתמודד בהתפתחויות מורכבות, ישנה גם בקרב אנשי קדמה ישרים נטייה ליפול למלכודת הליברלית. כוונתי היא ליישום של שיח ליברלי של זכויות אדם כדי לשלול התפתחויות מתקדמות בפורמציות כגון אלה בעולם השלישי. המרקסיזם מבקש להפריך ניתוחים של השוואות שטחיות ובמקומם לעמוד על התפקיד האובייקטיבי של כל חברה וארץ כבסיס לניתוח. מכאן, אין שום הצדקה ללעוג על ההגדרה כאנטי-אימפריאליסטיות לחברות שעברו התפתחות וסתירות אשר זרות לנו, כדי לעלות על דרך המובילה לעימות עם האימפריאליזם.
במקום לשמר באופן אקסקלוסיבי את הקטגוריה של אנטי-אימפריאליזם לארצות שמספקות את תחושותינו לרומנטיקה והרפתקאות, עלינו להתעמק ולמצוא את הסיבות שמעמידות את "איראן הריאקציונית" נגד הדמוקרטיה ולבדוק את עצמנו אם איננו מגיבים לאירועים על בסיס של שטף של דימויים ודעות קדומות לגבי החברה הנדונה.
אין כאן דרישה לכפור בכך שבארצות כגון איראן, סוריה ולוב ישנם מעשים שאין לסבול אותם ואלימות רצחנית ממשית שאינה מקובלת עלינו. אך השאלה היא מה המקור של צדדים אלה של המציאות ומה מחייב חיפוש אחרי הדינמיקה הריאלית המאפשרת שינוי. יש להזדהות עם כל מאבק מתקדם נגד ריאקציה המתקיים בארצות שבהן ישנו דיכוי שרירותי ואפליה, אך כתמיד השאלה המכרעת היא כיצד לבנות אסטרטגיה שמובילה למנופי השינויים בלי לאבד תומכים ולפרק בריתות במאבק הגלובלי הכולל.

למה לועגים, למה לא מתווכחים

שמנו לב שאלה המבקרים את מדיניות החוץ של המהפכה הבוליבריאנית אינם ממש נכנסים לויכוח עם אלה שהם מבקרים. יש להם הנחה שהנאורים במערב יודעים היטב איך לקבוע את רמת החופש והדמוקרטיה בכל ארץ וקביעה זו היא המדד המהימן הבלעדי לקיום יחסים בינלאומיים.
הסירוב לקיים דיון רציני על מדיניות החוץ של הארצות הבוליבריאניות נובע מכך שהמבקרים אינם רואים את עצמם כמועמדים ממשיים החייבים להתמודד עם הסוגיה הזאת. הרי העקרונות הבוליבריאנים הם תוצאה של ניסיון חיים ומאבק של הישרדות. המבקרים את צ'אבס וחבריו אינם ממש משוכנעים שהם יצטרכו להתמודד עם בעיות כאלה. הם אינם מתעמקים בסוגיה של מאבק נגד כיתור אימפריאליסטי של ארצם או החובה הקדושה לדאוג לשלומם של האזרחים במדינותיהם. המהפכה המנצחת חייבת לבחור בין אלטרנטיבות מורכבות וקשות. היא אינה יכולה להיות מודרכת על ידי מיצג שווא של דירוג ארצות לפי סממנים של ליברליזם שאינו רגיש למערכה הכללית על עצמאות העמים מול הדיכוי האימפריאלי.
אגב, תוך כתיבת מאמר זה קיבלתי את הטקסט של סלבוי ז'יז'ק שמספיד את צ'אבס במילים נרגשות, אך שוב "טיפת הזפת בחבית הדבש" – גם ז'יז'ק מבקר את יחסי החוץ של צ'אבס. ובכל זאת מאמר ראוי לקריאה.

יום ראשון, 24 במרץ 2013

הציפיות הנמוכות היו מוצדקות לחלוטין


במהלך פגישתו הראשונה של אובמה עם נתניהו ובמסיבת העיתונאים מיד אחריה, העניק אובמה תמיכה מוחלטת בזכותה של ישראל לקבוע לבדה את מועד ההתקפה על איראן. בה בשעה, ביקש אובמה לשכנע שלוושינגטון מדיניות עצמאית ולו"ז משלה. האמריקאים טוענים שיש עדיין מקום לדיפלומטיה. אך הטענה בדבר קו אמריקאי עצמאי היא מופרכת לגמרי.
התפיסה של אובמה בדבר הזהות המלאה בין האינטרסים הבטחוניים-אסטרטגיים של שתי המדינות מחייבת למעשה את שיתופם של האמריקאים בכל הרפתקה של הממשלה הישראלית. והנה התסריט הסביר ביותר. ישראל תפתח בהפצצות כירורגיות שיאפשרו כביכול לאיראנים, אם ירצו, להימנע ממתקפת נגד מסיבית. אך כאשר מתקפת הנגד הצפוייה אכן תתממש, תיאלץ ארה"ב לקיים את מחוייבותה לכניסה למלחמה לצד ישראל הנלחמת "על עצם קיומה". ההצהרות הפוליטיות ו"המוסריות" הכוללניות של האמריקאים יחייבו כניסת ארה"ב למלחמה בשם ביטחון ישראל וארה"ב. הרי למעשה התחייב אובמה חגיגית להגן על ישראל מפני תגובה צבאית איראנית. המשמעות היא שאובמה העניק "יד חופשית" לקבינט המלחמה של ממשלת ישראל לצאת למלחמה נגד איראן לפי שיקוליו וראות עיניו. קבינט המלחמה הישראלי הוא זה שיקבע מתי ארה"ב תמצא את עצמה במצב של מלחמה אזורית. אובמה בנשק, בכסף ובדברי הזדהות רעיונית הפקיד בידי ישראל שטר חוב בלתי חוזר.
obama-netanyahu
נתניהו ואובמה בבית הלבן (צילום: אתר הבית הלבן)

רמאללה אינה ירושלים

תפקידה והתנהלותה של הרשות הפלסטינית לגבי עצם הביקור של אובמה באזור ולגבי צורת מהלכו מעוררים תמיהה קשה. קשה להבין כיצד הסכימה הרשות לתכנן ולקיים ביקור שהפר ברגל גסה את כל כללי השוויון בין ישראל ובין פלסטין. היה זה ברור וגלוי שהביקור אצל הישראלים בירושלים היה עיקר והביקור אצל הפלסטינים היה טפל, גם מבחינה פוליטית וגם מהצד הפורמלי-טקסי. ואחרי שהרעיף על הישראלים הרי כבוד והערכה נזף אובמה נזיפה קשה את הרשות. הוא דחה בתוקף ובאופן פומבי את הדרישה של הפלסטינים להפסקת ההתנחלויות לפני חידוש השיחות. אובמה לעג לדרישה סבירה זו שנולדה על בסיס ניסיון מר וכינה אותה "דרישה להעמיד את העגלה לפני הסוס". אף על פי כן, נראה שהפלסטינים למדו את הלקח וכבר לא יוותרו בעניין זה.

נאום נוצץ של מליצות ללא תכלית

התקשורת ועמה רבים מהיונים המקומיים נלהבו עד עומק הלב לנוכח הפרק היוני בנאום אובמה לקהל סטודנטים שסונן היטב. אכן, המליצות זרמו כמים ואפשרו לליברלים המקומיים להתעלם מההקשר המסוכן של הכנות מלחמתיות נגד איראן ושיתוף הפעולה רב המימדים בין זרועות הביטחון של ישראל וארה"ב. מליצות נשמעו, אך לא נאמרה מילה על גבולות 1967, על הצורך לחלק את ירושלים וטיפול ממשי בזכויות הפליטים הפלסטינים. אובמה לא התייחס לאף שאלה מעשית כלשהי. אלה השוללים את הכיבוש חייבים להגיד לאובמה ש"היינו כבר בסרט הזה" ואנו שבעי הבטחות. במקום לנקוט צעדים לרסן את ההתנחלות הישראלית נתן אובמה אור ירוק לפעילות התנחלותית נמשכת של הכובש.

יונים בבית, ניצים בחוץ

בכל זאת אנו יכולים לדווח על הרחבת הפעילות של "פיסניקים" רבים בימים אלה. קבוצה של אישים מתונים מציגה הנמקה חדשה ומשכנעת לחידוש השיחות עם הפלסטינים. לדידם בשעת ההתקפה הישראלית נגד איראן רצוי שישראל תוכל להצביע על מו"מ בין ישראלים ובין פלסטינים שמתקיים ברקע. אחרי הניצחון על איראן תהיה אפשרות להמשיך בשיחות או להפסיקן בהתאם למעמד ההגמוני המשופר של ישראל באזור. אין חדש כאן. מדברים על שלום כדי להכין מלחמה.

יום שני, 18 במרץ 2013

רטוריקה מתלהמת


כל משקיף בלתי משוחד אמור היה להגיע מזמן למסקנה שאף צד מהצדדים הלוחמים בסוריה מסוגל לנצח את השני. התיק"ו המסתמן הזה משמש מקור לתסכול. התוצאה של התסכול הזה בקרב אנשים שפויים היא חיפוש מוצא של פשרה. אך ישנם אחרים שבוחרים להגביר את זרם ההשמצות והקללות כאילו חסרה לנו רטוריקה מתלהמת סביב הסכסוך בסוריה. על סוג זה של מגיבים שלוחי רסן נמנה מיודענו סלמאן מצאלחה (הארץ, 13.3.13). הוא מאמין שההרג נמשך כייון שחסר בתרבות הערבי העקרון של חשבון הנפש. זאת תגובה מוזרה ביותר וכמעט גזענית. אני כשלעצמי לא מצאתי הצטיינות יתרה אצל הישראלים ואחרים במערב בעניין הזה של עשיית "חשבון נפש". אבל זאת לא העיקר.
syria-adlib
הפגנה בסוריה בתחילת הלחימה

ברור שבסוריה מתקיימת מלחמת אזרחים עקובה מדם. מזמן נכשל הניסיון להציג את האירועים כאילו מדובר בשליט אכזרי שהחליט לרצוח את עמו. נוסף על כן, התברר, בניגוד לציפיות, שאסד אינו בודד ואינו מבודד. הרי כל התחזיות לגבי נפילתו המהירה התבססו על כך שאין לו תמיכה עממית, שהצבא יתפרק, ושתמיכה הקיימת אצל הדרוזים וחלק של הסונים תעלם.
עם כישלון נסיונות המורדים להפיל את אסד, מתגייס הבלוק "בעלי הבית הדמוקרטיים" בראשות ארה"ב וארצות נאט"ו. באזור הצטרפו טורקיה ,קטאר וערב הסעודתית. אך התמיכה מצד רוסיה, אריאן עיראק ואחרים חסמה את הדרך של התערבות ישירה מצד ארה"ב.
במצוקתו, פתח מצאלחה בהתקפה נמוכה ביותר נגד מק"י והוא מזדרז לגלות לציבור הרחב שישנם "תומכי אסד המתהלכים בקרבנו". בחירה זו של המילה "מתהלכים" באה לעורר את הציבור הנרדם נגד סכנה איומה שאינו ער לה. לשון זו מוכרת. זה לשון "צייד המכשפות". רטוריקה מתלהמת זו מיותרת בהחלט.

יום רביעי, 13 בפברואר 2013

שם בסטלינגרד נולדנו מחדש


מיודענו, יצחק לאור, פרסם מאמר בסוף ינואר ב"הארץ". המאמר דן, בין היתר, ב"פחדנות" וב"פרברטיות" של השמאל האינטלקטואלי הצרפתי הפרו-סובייטי בתקופה שלאחר מלחמת העולם השניה. כפנסיונר נאור ביקשתי למחות על עמדתו של לאור הנראית לי כסילוף חמור של ההיסטוריה, סילוף שהוא מוזר מאד לאור פרטים בביוגרפיה של לאור. אמת, אין עניין רב בהתפתחות הרעיונית של לאור. אבל יש עניין בצדק היסטורי מינימלי. ומה אפשר לעשות למען מטרה כזאת? שלחתי מאמר ל"הארץ" שלא התפרסם בינתיים… והנה המכתב:

לכבוד מערכת תרבות וספרות – הארץ

בעקבות תערוכה בפריז שבה ביקר לאחרונה, נדרש יצחק לאור (תרבות וספרות 25.1.13) לסוגיית היחס של האינטליגנציה הצרפתית לברה"מ. הנושא אינו חדש ונחרש כבר באלפי הזדמנויות. זוהי זכותו של לאור לבקר בחומרה את מירב האינטלקטואלים הצרפתיים בגין עמדותיהם דווקא אחרי מלחמת העולם השנייה. אך לאור לא מסתפק בכך.
לאור מגלה לנו שאין להבין זיקה זו כעמדה רציונאלית הנובעת מדעותיהם והערכותיהם הפוליטיות של אנשי השמאל הצרפתי. בעקבות התערוכה מבין לאור שהיחסים בין השמאל הצרפתי האינטלקטואלי לברה"מ הם "אניגמטיים – אם לא פרוורטיים". לפי לאור מדובר ב"רומאן, כמעט לא מובן". האינטלקטואלים האלה אפילו לקו ביחס עויין ל"אמריקה".
אך הדברים אינם בחזקת מיסתורין. ניתן בהחלט להבין את הרקע לאהדה של השמאל הצרפתי דאז. ברה"מ יצאה מנצחת ממבחן אדיר לאחר שנשאה בעיקר הנטל של מערכה גורלית לחיים ולמוות. תגובת האינטלקטואלים בצרפת (ולא רק בצרפת – בניגוד לנאמר על ידי לאור) היתה ביטוי להערכה עמוקה לעמידה זו ולהישגי המשטר הסובייטי וההנהגתו הפוליטית שאיפשרו ניצחון זה.
דווקא בצרפת אפשר היה להשוות בין העמידה ההרואית הזאת, שיש אומרים שהצילה אל האנושות כולה, ובין הבגידה וההתקפלות שאיפיינו את המדינה ואת הממסד הצרפתי. בעקבות הניצחון של ברה"מ רבים בעולם ראו בשימוש בנשק אטומי בהירושימה על ידי אותם האמריקאים ובהשפעת צ'רצ'יל על מדיניות ארה"ב הכנות להתקפה על ברה"מ. לאור לועג לכל הנימוקים האלה אך הם אינם נחלת השמאל בלבד. בכל מקרה אין משהו מוזר או חולני בעמדות אלה. אפשר היה לשמוע דעות פרו-סובייטיות בהרבה מקומות בעולם, כולל ישראל (כעשרים אחוז של חברי הכנסת ב-1948). יצחק לאור אינו מסתפק בויכוח ענייני אלא מתאמץ לשפוך רפש על דור שלם של אינטלקטואלים. כנראה שהתנגדותם להגמוניה של "אמריקה" היתה חטא בל יכופר, חטא שמשמש ראייה לחולי פרוורטי. איך, באמת איך אפשר לחשוד במניעים של "אמריקה". ועל החתום: ראובן קמינר

70 שנה לקרב על סטלינגרד

ומה עושה אלוהים? כעבור שבוע אחד אחרי פרסום מאמרו של לאור, מסתבר שהתאריך של 31 בינואר הוא יום השנה ה-70 של הקרב על סטלינגרד. סביב המועד הזה נמשך ויכוח ההיסטורי על המשמעות של הקרב האדיר. ובהקשר זה אך טבעי שידונו רבים באישיותו ופועלו של סטלין. אך קודם כל ראוי שנחזור ונדון בקרב עצמו.

נקודת המפנה

ב-31, בינואר 1943 שיחרר הצבא האדום את סטלינגרד. התברר שהישג זה בקרב שבו השתתפו מאות אלפי חיילים (ויש אומרים מיליונים) משני הצדדים היה לנקודת המפנה של המלחמה כולה.
"הקרב על סטלינגרד היה נקודת מפנה פסיכולוגית במלחמה של גרמניה הנאצית לכיבוש ולרצח. יוסף גאבלס, שר התעמולה של הרייך, הודה ב-4 בפברואר, שהחדשות מסטלינגרד זעזעו את העם הגרמני. ההיסטוריון אריק הובסבאום סיכם את המצב: "מסטלינגרד כל אחד ידע שהתבוסה של הצבא הגרמני הייתה רק שאלה של זמן." (דר שפיגל, 11.02.13). רצוי לציין שהיו כאלה שייחסו, בסגנון המלחמה הקרה, את הניצחון של הצבא האדום לאכזריות של ההנהגה הסובייטית והפרימיטיביות של החייל הסובייטי. אך בנושא זה חלה תפנית דווקא במחקר בגרמניה.
stalingrad
חייל סובייטי מניף את הדגל האדום מעל הכיכר המרכזית של סטלינגרד, 1943 (מקור)

האינדפנדנט האנגלי (30 בינואר, 2013) מצטט את יואכן הלבק שחקר מסמכים מקוריים של ראיונות עם משתתפים בקרבות: "[המסמכים] משנים באופן יסודי את הדעות הקדומות באקדמיה במערב: ראשית, שהחיילים היו איכרים בורים ללא שמץ של נאמנות למדינה הסובייטית; ושנית, שהכריחו את אותם איכרים להילחם תוך איומים על חייהם." דר שפיגל מרחיב את הדיבור על מה שנקרה: "'הפרוטוקולים של סטלינגרד' אשר מגלים שאי אפשר לייחס לאמצעי כפייה את הנכונות של החיילים הסובייטיים להקרבה. תפקיד מבטיח מילאו אלה שכונו 'המפקדים הפוליטיים' שחזרו ושכנעו את החיילים שהם מסכנים את חייהם למען חרות העם … הקונצפציה היתה שזו מלחמה עממית … 'הצבא האדום היה צבא פוליטי' קובע ההיסטוריון הלבק." (דר שפיגל – כנ"ל).

שאלת סטלין

הדיון בקשר לקרב על סטלינגרד חושף כמה נתונים ועובדות שאינם מתיישבים עם התעמולה הנדושה האנטי-קומוניסטית על מעמדו של סטלין. אין זה מפתיע שהויכוחים על סטלין נמשכים בקרב האזרחים הרוסיים. אך העלייה הגדולה בפופולאריות של המנהיג שנפטר לפני 60 שנה מפתיעה מאוד.
"משאלי דעת הקהל מצביעים על פופולאריות גדלה של הרודן, למרות אחריותו למותם של עשרות מיליונים של בני ארצו (הדגשה שלי, ר.ק.). נתונים ממרכז לבדה, מכון משאלים במוסקווה, מגלים שב-2012 רק 22% של הרוסיים האמינו שסטלין מילא תפקיד שלילי בהתפתחותה של רוסיה, כלומר ירידה תלולה מ-60% ב-1998". (NYT, 31,ינואר 2013).
צורת הבאת הממצאים הכוללת התקפה על סטלין מחוץ לכל הקשר רומזת שעורכי המשאל רואים את עצמם חייבים לקלל כשאינם שבעי רצון לגבי הממצאים. סטלין אינו אלא רודן ורוצח ולא חשוב ההקשר. רצוי שהעורכים יציעו ממצאים המסבירים את התופעה של הפופולאריות הגדלה של סטלין במקום ההשמצה המוכרת.
מועצת העיר וולגוגרד הצהירה באקט רשמי על החזרת שם העיר לסטלינגרד במשך ששה ימים בשנה. כתב ה-NYT מסביר: "ההחלטה מתקבלת בתוך גל של פטריוטיזם ממלכתי ונוסטלגיה לברית המועצות – ואפילו לסטלין בכבודו ובעצמו." (כנ"ל).
רבים מאוד מסרבים לקבל את הגרסה הפשטנית והחד-צדדית בגנות סטלין. "בנוסף לחיבה לשם הקודם של העיר, יש נוסטלגיה במיוחד בקרב הדור הוותיק, ליוסף סטלין האיש. ישנו מוזיאון ליד הפסל של אמא רוסיה המוקדש כולו למנהיג … רובם של הוותיקים מצדדים בהערכה חיובית כלפי סטלין. עבורם סטלין היה גאון צבאי וכפירה בהנהגתו נחשבת לחילול הקודש … סטלין הציל את הארץ … הוא האיש שראה כי אנו יכולים לנצח בסטלינגרד". (האינדפנדנט האנגלי, 30 בינואר 2013)
והערה אישית לסיום: אינני מבקש לפסוק בשורות מעטות אלה בסוגייה המורכבת של תפקידו ופועלו של סטלין. בכל זאת יורשה לי וידוי "קטן". אני דוחה בכל תוקף את הנסיון של התעמולה "המערבית", הריאקציונית לקבוע שמדובר בשני רודנים, היטלר וסטלין, שהם שניהם התגלמות הרוע וכי הם עמדו שניהם בראש משטרים טוטליטריים הראויים לגנאי כאוייבי האנושות הנאורה. וזה, חברים יקרים נושא למאמר אחר.

יום חמישי, 7 בפברואר 2013

סיכומים סוריים ותוצאה לובית שלא התכוונו לה


מקור המידע העיקרי שלי

אני מודה ומתוודה שהמקור העיקרי של מאמרי בנושא המזרח התיכון הוא הניו יורק טיימס בכבודו ובעצמו. הדיווח בניו יורק טיימס הוא יותר רחב ופלורוליסטי מהרגיל בגלל כמה סיבות. הניו יורק טיימס משקף את החוגים החשובים בארה"ב שמכירים בעובדה שהיאמפריה האמריקאית נחלשת וחייבת לעצב מדיניות יותר שקולה. נסיונות ההתערבות הצבאית האמריקאית האחרונים היו כרוכים בסיכונים עצומים והסתיימו בכשלונות חרוצים. הנסיון לחזק את האמפריה בעיראק ובאפגניסטאן העלו חרס. הניו יורק טיימס אינו רק משקיף סתם. הוא ממלא תפקיד דיפלונטי למחצה. העיתון ער במיוחד לסכנת היגררות אחרי גורמים מקומיים ריאקציונריים שמוכנים כמעט תמיד לצאת לקרב תוך כדי תקווה שיוכלו לסחוב את ארה"ב לתוך המערבולת. לדוגמה: ביבי הבונה את התוקפנות שלו כלפי איראן על טקטיקה זאת.
syria-nyt
צילום מסך מתוך אתר הניו יורק טיימס

ברור שהקו הכללי של העתון החשוב הזה אינו שמאלי. לדוגמה, משתתף העיתון בדמונזציה של יריבי ארה"ב כגון צ'אבז נשיא וונוזואלה, ורואה את עצמו כחלק, אומנם חלק שפוי, של האופוזציה למשטר הסורי.

מי בחר בדרך ההתקוממות המזויינת ומדוע?

לאחר שהתברר בראשית ההתקוממות למורדים בסוריה שזו אינה מתרחבת וכי אין לה סיכוי להפיל את המשטר, פתחו במערכה למען התערבות אמריקאית מסיבית. השמאל בקרב המורדים התנגד נמרצות למעבר למרד מזויין. מסתבר שישנם כוחות רבים בסוריה שמתנגדים למשטר אסאד אך מתנגדים לא פחות להתערבות זרה שמשמעותה בעיניהם כניעה והתחברות לשלטון אימפריאלי זר. אך בעידוד גורמים זרים רבי עוצמה כמו תורכיה ונאט"ו לבש המרד אופי מזויין מובהק, דבר שהכשיר את קרקע למלחמת אזרחים.
אנו זוכרים היטב את ההצהרות של אישים כאהוד ברק שאסאד נופל בתוך ימים ספורים. הצהרות כגון אלה חוזרות מדי שבוע. אבל לעומתן גדלים הסימנים שיחסי הכוחות הצבאים והפוליטיים בשטח אינם מצדיקים את התקוות להפלת המשטר. המאמר להלן שהתפרסם בניו יורק טיימס מצייר תמונה שונה מהמקובל במקומותנו. הנה תרגום חלק של המאמר שיש בו מידע חשוב על הנעשה בציבור בסוריה. הנקודה המרכזית של המאמר ברורה: האופוזציה הסורית אינה מצליחה לרכוש את האמון של המוני הסורים. "לאחר כמעט שנתיים של הסכסוך, נכשלו האופוזציה ותומכיה הבינלאומיים ברכישת האימון של אלה התומכים בממשל מן השורה, ובתוכם המיעוטים, שהם סקטור האוכלוסייה שעזרתם חיונית לא רק לסיום הסכסוך, אלא גם למנוע שסוריה תהפך למדינה בפירוק." בעלת הטור, אן ברנרד, ממשיכה ומבהירה שהבטחות האופוזיציה שתערוב לזכויות כל האוכלוסייה אינן אמינות. פרשנים מערביים הנמצאים בסוריה מדווחים שהעדר מדיניות ברורה אצל האופוזיציה עוזר להישרדות המשטר וכי ישנם רבים שמתעבים גם את המשטר וגם את האופוזציה. מתברר גם שקופי ענאן, ששימש כמתווך הראשון מטעם האו"מ, דרש מהאמריקאים שיפסיקו לצדד בדרישת האופוזציה להפלת אסאד כתנאי להדברות כלשהי. הביקורת נגד מדיניות האופוזציה משותפת "לחוגים נרחבים של מומחים לאזור, לאינטלקטואלים סורים ואפילו ליועץ לשעבר של ממשל אובמה".

המורדים בסוריה – סימנים של התפכחות

במלחמה בסוריה מסתמן תיקו. אבל המלחמה נמשכת ודם נשפך כמים. המורדים ובעלי בריתם נושאים באחריות להמשך שפיכות הדמים כשהם דורשים את ראשו של אסאד כתנאי למו"מ. מנגנון תעמולה אדיר גוייס לשכנע את העולם כולו שאסאד עומד ליפול, כך שלא יהיה צורך לנהל מו"מ עם המשטר. מסתבר שהמועצה הלאומית הסורית מפולגת בשאלות מהותיות. המנהיג הבכיר של האופוזציה הסורית, השיך כתיב, הצהיר בפעם הראשונה בגלוי על נכונות לקיים שיחות עם נציגי הנשיא אסאד תוך כדי ריכוך הסירוב עד כה לנהל מו"מ. יש לקוות שידידנו בשמאל המתעקשים בתמיכתם במרד הסורי לא ירגישו נבגדים. יש להפסיק את המלחמה האיומה הזאת. אין מוצא פרט להפסקת אש והידברות בין כל הסורים על פיתרון פוליטי. זה היה נכון לפני שישראל התחילה להפציץ את דמשק. היום זה נכון שבעתיים.

זרעו בלוב – קוצרים במאלי תוצאה שלא התכוונו אליה

המערב הנאור ממשיך במסע הפלישות למדינות איסלאמיות. עכשיו הגיע הטור של הצרפתים. האמריקאים ניסו לנקוט בצעדים שימנעו את הצורך בהתערבות גלויה. לשם כך ביקשו לבצר את השפעת המערב הנאור על ידי טיפוח כוחות צבאיים ומשטרתיים מקומיים.
"במרוצת ארבעת השנים האחרונות הוציאה ארה"ב בין 520 עד 600 מיליון דולר במאמץ נגד הלוחמים האיסלאמיים באפריקה כדי לא להסתבך (בהתערבות גלויה) כפי שקרה לה במזרח התיכון. התוכנית הופעלה ממורוקו עד ניגריה. פקידים אמריקאים העלו על נס במיוחד את הצבא של מאלי כשותף לדוגמה." (ניו יורק טיימס)
אך מסתבר שבמשך הזמן חזרו למאלי לוחמים מצבאו של גדאפי מבני טוארג (Tuareg). אלה התחברו לחבריהם ששימשו קצינים בצבא מאלי. בשיא הקרבות בצפון מאלי החליטו שלשה מפקדים בכירים לנטוש את צבא מאלי ולהצטרף למרד יחד עם 1600 חיילים וציוד רב ערך. בני העם טוארג מייצגים מאז שנות הששים של המאה הקודמת את התנועה הלאומית של בני הסהרה. המחלוקת האמיתית [של הצרפתים] היא עם הטוארג ולא עם אל-קאידה. דרך אגב יש בסהרה רזרבות של נפט, גאז, אורניום וכו'.
האמריקים מתקשים למנוע מפלות כגון המפלה במאלי במקומות אחרים. שיטת השוחד אינה תמיד מבטיחה .שליטה. בינתיים נחשף הרקע והמניעים הכלכליים והאסטרטגיים האמיתיים של המעצמה הנוגעת בדבר.

יום רביעי, 6 בפברואר 2013

חד"ש מול תוצאות הבחירות 2013


התמונה "הגדולה" היא  ברורה. חד"ש שמרה בקושי על כוחה, תוך ירידה של כ-10% מכוחה האלקטורלי. היו לחד"ש % 3.3 ב-2009 והיא ירדה עכשיו ל- 3% של כלל המצביעים. נראה שעיקר הירידה היה ברחוב היהודי. יש להגיד את הדברים בצורה ברורה – חד"ש-מק"י נמצאות למרות ניצוצים פה ושם במצב של קפאון.
hadash-ja
חד"ש בהרכבה היהודי-ערבי ובהשקפת העולם הרעיונית שלה היא התקוה של השמאל המהפכני בישראל. אך גם עליה חל הכלל שאם לא מתקדמים אז נסוגים. חד"ש חייבת לרענן את עצמה באופן יסודי, צעד אחרי צעד.
 הדרך החיובית ביותר לשכנע את התנועה שמתכוונים לשנות את המצב היא לקיים דיון מקיף ופומבי על החולשה שהתגלתה בבחירות. צריכים בטבע הדברים להתחיל בהנהגה. מוחמד ברכה לא קנה את מקומו בהנהגה בחנות. הוא הרוויח אותו ביושר. יחד עם זאת יש בעיה חמורה בכך שחד"ש הפכה להצגת יחיד והדבר מורגש היטב בכנסים של התנועה. רצוי עד מאד שברכה והחברים האחרים שבהנהגה ישקלו היטב את הרעיון לבצע את הרוטציה מוקדם יותר מכפי שתוכננה. דווקא ברכה עשוי להעמיק את הדיונים הרעיוניים ולגייס את התנועה לשיפור המצב הארגוני שהוא "על הפנים".

פגם גלוי ובולט

חד"ש טיפחה אשליות פרלמנטריות רציניות. אבקש להסביר. אין פגם בעבודה פרלמנטרית. היא חשובה לכשעצמה. אך היא אינה יכולה להיות המרכז של הפעילות של תנועה מהפכנית. חוק הפרופורציה מחייב. הערך של עבודה פרלמנטרית אינה נמדד, לבד או בעיקר, בכמות או בתחרות עם מפלגות אחרות. הוא נמדד קודם כל בשילוב בין פעילות בשטח, בניית קואליציות ובניית התנועה המהפכנית. יוקרה ציבורית היא נחמדה אך בלי שילוב עבודה המונית, המלאכה הפרלמטרית דומה להליכה על רגל אחת.
יש להעיז לדון בשאלות הקשורות לסדר היום ולהקצאת שעות העבודה ומשאבי אנוש של ההנהגה. החברים בכנסת ועוזריהם חייבים להקדיש חלק רציני של הזמן שלהם לבניית הסניפים והפעלתם. חיזוק התנועה והרחבת שורותיה חשוב יותר מעוד כמה אינצ'ים בעיתונות. לפעמים החברים בסיעה מציגים את הישגיהם כאילו עבודתם משנה את אופיו של המשטר והתנהלותו. פעילות פרלמטרית ללא פעילות מהפכנית ברחוב, במקומות עבודה ובשכונות נדונה לעקרות.
חד"ש זוכה בימים אלה להרבה יוקרה. אבל אי אפשר לתרגם יוקרה לקולות בקלפי. יוקרה, אפילו זו הנרכשת בעבודה כשרונית ומסורה, אינה "שם המשחק". תנועה מהכפנית אינה מרוויחה מ"טרנדים". הפעילים הנהדרים ששטפו את הרחובות לפני הבחירות עשויים לשמש גרעין של פעילים שיודעים את ההחשיבות של בניית כוח מהפכני במישור הרעיוני והארגוני כאחד.
הכישלון של חד"ש על רקע תנועת המחאה הוא כואב במיוחד. יש רצון טבעי לשבח את הפעילות ואת המסירות של החברים. אך ירידה של כ-20%  של מצביעי חד"ש ברחוב היהודי מחייב ניסוח חזק וברור: היה פגם חמור בדרך עבודתנו ובעצם הבנתנו את התנועה הזאת. אני מקווה שהחברים הפעילים יקיימו דיון מיוחד בנושא זה. הפער בין ההצלחה של פעילות המחאה ובין התוצאות הפוליטיות העגומות במישור הארצי ובמיוחד עבור חד"ש מחייב חשבון נפש רעיוני. אני מציע להתרכז בדיון באופיה המיוחד של מדינת ישראל.  ההיבטים של קולוניאליזם פנימי ושותפות אסטרטגית נרחבת עם ארה"ב רומזים על כך שהסיסמה של "צדק חברתי" אינו מספיק וכי יש להעלות בכל מקום את המאבק נגד הכיבוש והסיסמה "צדק חברתי ושלום צודק".

טעם החיים של חד"ש  – המאבק האנטי-אימפריאליסטי

השאלה הפלסטינית הסתבכה. המזרח התיכון סוער ואין איש מוכן לנבא את השלב הבא במאבק להשתחרר מההגמוניה של ארה"ב. אך אפילו במצב מורכב זה ישנם כמה קווים מנחים. ארה"ב ובעלי הברית שלה הם שמספקים את התמיכה הרב-צדדית למשטרים הסרים למשמעת שלה. ככלל יש לתמוך בתנועות ובמדינות הנאבקים על עצמאותן אפילו שיש הסתייגות מהמשטר הפנימי שלהם. כמו כן רצוי, כשמגבשים את עמדתנו, לבדוק את עמדות גורמים מתקדמים כגון קובה וונוזואלה העומדים בראש המאבק נגד הגמוניה של ארה"ב.
כשמנתחים את האירועים לפי הקריטריונים הנ"ל ברור שהנהגת אבו מאזן נכנעת למעשה להשפעה של ארה"ב והשתלבה במערך המדיני והאסטרטגי שלה. הנאמנות הבלתי ביקורתית של הנהגת חד"ש לאבו מאזן וההיסוס למתוח ביקורת ברורה ונוקבת על מהלכיהם התמוהים של הרשות הינם ביטוי של טישטוש הקו האנטי-אימפריאיליסטי של חד"ש.
הקושי של חד"ש לגבש עמדה ברורה נגד מהלכי האמריקאים בסוריה מדאיג ביותר. בסוריה הערפל התפזר. ארה"ב ובעלי הברית שלה השתלטו חיש מהר על המרד הסוני והצליחו לנצל את המרד לבצע REGIME CHANGE. מהלך זה היה לחלק חשוב בהכנות ההתקפה של ארה"ב-ישראל על איראן. יכולת להתרשם מפירסומים של חד"ש שמקור המתח העיקרי במזרח התיכון הנו האישיות האכזרית של נשיא סוריה כלפי התקוממות למען חופש ודמוקרטיה.
ארה"ב וישראל אחראים להנצחת המציאות השוללת את זכויות היסוד של העם הפלסטיני. המאבק נגד הכיבוש צריך על כן להתנהל על יסודות אנטי-אימפריאיליסטים. אין קיצורי דרך.